YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE NAKLEN PERSONEL ALIMI    -    ŞEHİT VE MALÜL YAKINLARININ KAMUDA İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK    -   
Tüketici Hakları

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ

Faruk ARSLAN
Başkan

Av.Mustafa Kemal ÇİÇEK
Tüketici Hakları Derneği Temsilcisi
Üye

Av.Emine Bilge AKKAYAGİL
Baro Temsilcisi
Üye

Ercan DOĞAN
Keçiören Belediye Temsilcisi
Üye

Mustafa AKKAYA
Ticaret Odası Temsilcisi
Üye

Temel ÇOLAK
Esnaf Odası Temsilcisi
Üye

 

NE TÜR UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURULMALIDIR?  

 

Tüketici olarak satın aldığınız mal/hizmete ilişkin uyuşmazlığınız;

•Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise,

•Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise,

•Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise,

•Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise,

•Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise,

•Kampanyalı (ön ödemeli) olarak satın aldığınız mal/hizmetin zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise,

•Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise,

•Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise,

•İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise,

•Kapıdan aldığınız mal/hizmete ilişkin 7 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için,

 

2014 yılı itibariyle;

-1.272,19.-TL’ye kadar ikamet ettiğiniz İlçe Kaymakamlığındaki  Tüketici Sorunları Hakem   Heyetine,

-(1.272.19 TL -  3.321.16 TL) arası Tüketici Mahkemelerine, (Adliye Sarayı İçerisinde)

-(3.321.17 TL) ve üzeri ise İl Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.(Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde)           

 

Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

Dilekçe örneklerimizi www.kecioren.gov.tr den tüketici sorunları hakem heyeti bölümünden veya kaymakamlığımıza geldiğinizde temin edebilirsiniz.

 

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

   Kredi Kartı Yıllık Aidatı Başvuruları için TSHH Başkanlığınca tüketici lehine verilen kararlar Tüketici Mahkemelerince bozulmaktadır.Başvuran tüketiciye avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları yüklenilmektedir. Başvuru yaparken bu hususun göz önüne alınması tüketici yararınadır.

 

 

DOSYA MASRAFI (Bankalardan çekilen kredilerden kesilen   dosya Masrafı)    1 -Başvuru sahibinin ikametini   gösterir Yerleşim Yeri Belgesi     (Muhtarlıktan veya Nüfus    Müdürlüğünden)

2-Başvuru   Dilekçesi 2 Adet (1 Asıl 1 Suret)

3-Dosya masrafları, yeniden yapılandırma, ipotek   tesisi/fek vb. kesintisini gösteren belge,   dekont 2 Adet  (1 Asıl 1 Suret)

4-Nüfus Cüzdan   Fotokopisi (1 Suret)

5-Her başvuru   için 1 Adet Tam Kapak Karton Dosya

 

KREDİ KARTI YILLIK   AİDATI (Bankalarca verilen kredi kartlarından kesilen yıllık aidatlar)

1-Başvuru sahibinin ikametini gösterir   Yerleşim Yeri Belgesi   (Muhtarlıktan   veya Nüfus  Müdürlüğünden)

2-Başvuru   Dilekçesi 2 Adet (1 Asıl 1 Suret)

3-Kredi kartı yıllık aidatını gösterir belge   (1 Adet Asıl)

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Suret)

5-Her başvuru   için 1 Adet Tam Kapak Karton Dosya

 

ÜRÜN VE HİZMET ALIMLARI

1-Başvuru sahibinin ikametini gösterir   Yerleşim Yeri Belgesi(Muhtarlıktan veya Nüfus    Müdürlüğünden)

2-Başvuru   Dilekçesi 2 Adet (1 Asıl 1 Suret)

3-Ürün/Hizmet alımlarının yapıldığına dair   fatura, fiş, servis fişi, tüketicide bulunan diğer  belgeler. 2 Suret

   (Çıkan kararın uygulanması esnasında   belgenin aslı  tüketiciye lazım  olacağından    vatandaşta kalması)

4-Nüfus Cüzdan   Fotokopisi (1 Suret)

5-Her başvuru için 1 Adet Tam Kapak  Karton Dosya ,

 

NOT:Tüketici Vekili olarak Avukatların başvurularında vekaletname ve baro pulunun dosyada bulunması.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 

-İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetince verilen 1.272.19 TL ve altındaki tutarlar için çıkan  Kararı teslim alınca banka veya firma ile görüşülecek,  banka veya firma karara uymazsa elinizdeki kararı İcra Müdürlüklerine müracaat ederek takipte bulunabilirsiniz.

-Banka Kararını Alanlar Karar Asıllarını Bankaya Teslim Edip bırakıp gitmesinler,  Bankalara da Karar aslı Gönderilmektedir.

-Tüm şikâyetleriniz için Tüketici şikâyet dilekçesi (Eksiksiz doldurunuz) ile birlikte şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir. Eksik belge ve Posta ile yapılan buşvurular İlçe Hakem Heyeti Kararı gereği kabul edilmemektedir.

 

ADRESLER:

 

Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı;

Cumhuriyet Caddesi Savur Sokak N0:1 Keçiören Kaymakamlığı Hizmet Binası 3. Kat.

İl Hakem Heyeti Başkanlığı;

Ticaret İl Müdürlüğü İstanbul Caddesi No:24 ULUS/ANKARA

Tüketici Mahkemeleri; Adliye Sarayı içi Sıhhıye/ANKARA

 

    Ürünler için Şikayet Dilekçesi   


 NOT: Tüm şikâyetleriniz için Tüketici şikâyet dilekçesi (Eksiksiz doldurunuz) ile birlikte şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir. Posta ile yapılan buşvurulan İlçe Hakem Heyeti Kararı gereği kabul edilmemektedir.

 Enerjisa ile ilgili kaçak elektrik bedeli için yapılan başvurular alınmamaktadır. Gerekçesi aşağıdaki karar örneğinde belirtilmektedir.

    KARAR ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

EN SON GÜNCELLEME TARİHİ: 10/02/2014

Toplam 20195 kez görüntülendi