İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahadır AYDIN
 
 
Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, 30 Ekim 2010 Tarih ve 27744 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 27.09.2010 Tarih ve 2010/957 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Müdürlüğümüz Kaymakamlık Yeni Binasında; Güçlükaya Mahallesi Savur Sokak No:1 Kat:2 adresinde  hizmet vermektedir.
Müdürlüğümüzde teknik personel olarak; Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknisyeni ve Teknikeri, Ev Ekonomisi, Tütün Teknolojisi Mühendisi, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikeri, İnşaat Teknikeri, Memur ve İşçiler  görev yapmaktadır.
 
İLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE VERİLEN  HİZMETLER:
Gıda Hizmetleri:
*5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında;İlçemizde Gıda  Üretim ve Gıda Satışı yapılan işletmelerin rutin denetlenmesinin yanı sıra Alo 174 şikayet hattına yapılan şikayetleri de  değerlendirerek sonuçlandırmaktadır.
(Bilgi İçin: 0312 324 56 40 Dahili:1524,1523,1522)
 
*İşletme Kayıt Belgesi verilmektedir,
(Bilgi İçin: 0312 324 56 40 Dahili:1534,1501)
 
*Amatör Balıkçılık Belgesi verilmektedir,
 (Bilgi İçin: 0312 324 56 40 Dahili:1534,1501)
 
*İlköğretim Okullarına “Güvenli Gıda Eğitimi” verilmektedir.
(Bilgi İçin: 0312 324 56 40 Dahili:1512,151)
 
Tarımsal Hizmetler:
*İlçemiz de yürütülen tarımsal faaliyeti takip etmek ve kayıt altına almak,
*Tarımsal alanlarda meydana gelen ve gelebilecek hastalık ve zarlılarla ilgili eğitim vermek,  hastalık ve zararlıları yerinde tespit etmek,  Tarımsal İlaç Reçetesi yazmak,
*Tarımsal desteklemelerinin duyurularını yapmak, başvuruları kabul etmek,
*Tarımsal Alet ve Ekipman Hibe duyurularını yapmak, başvuruları kabul etmek,
*Tabii afetlerin neden olduğu hasar tespitlerini yapmak,
*Zirai Keşif yapmak,
*Arazi Gelir Tespiti,
*5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu Uygulamaları,
(Bilgi İçin: 0312 324 56 40 Dahili:1508,1511)
 
Hayvancılık  Hizmetleri:
*İlçemizde yürütülen Hayvancılık faaliyetlerini takip etmek ve kayıt altına almak,
*Canlı hayvan ve hayvan maddeleri sevkini düzenlemek,
*Hayvan pasaportu vermek,
*İşletme Tescil Belgesi vermek,
*İhbarı mecburi hayvan hastalıklarını takip etmek,
*Hayvancılık desteklemelerinin duyurularını yapmak, başvuruları kabul etmek,
*Arı konaklama belgesi vermek,
*Isırık vakalarının kuduz yönünden değerlendirilmesi,
(Bilgi İçin: 0312 324 56 40 Dahili:1530,1531,1532)