İlçe Malmüdürü Gülümse Güzelcan GÜROL
 
 
KEÇİÖREN MALMÜDÜRLÜĞÜ
 
Malmüdürlüğümüz 178 sayılı Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kararname ile Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olarak Ankara Defterdarlığı’na, harcama yetkisi bakımından kaymakama bağlı olup söz konusu kararname ile kendisine verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.
 Malmüdürlüğümüz hakkında diğer bilgilere aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/anasayfa?_afrRedirect=87012605195014&_adf.ctrl-state=vpex9m0h_41&_afrLoop=87021833021863