İlçe Nüfus Müdürü Hasan OĞUZ
 
 
Göreve Başlama Tarihi :10.09.1993
 Personel Sayısı               : 44
 
Tel       : 0-312-314 59 38 - 0-312-361 22 70     
Fax  : 0-312-361 22 71 
e-posta : kecioren06@nvi.gov.tr
 
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:
a) Görev çevresi içerisinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek.
b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
d) Nüfus olaylarına ait istatistikleri tutmak ve belirlenecek sürelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne ve ilgili diğer kuruluşlara vermek.
e) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yer Cumhuriyet Savcılığına bildirmek.
f) Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örnekleri veya bilgi vermek.
g) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak.
h) İlçe Nüfus Müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri
Mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak.
i) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak.
j) Kimlik Kartı başvurusu almak, uluslararası aile cüzdanı düzenleyip vermek.
k) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.
 
2016 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS KAYDINA GÖRE;
 
 
ERKEK
KADIN
TOPLAM
ANKARA
KEÇİÖREN
445.701
457.864
903.565