İlçe Sağlık Müdürü Dr.Hakan NAKİBOĞLU
 
 
Telefon:(0312)314 90 00-01-02-03-04
Faks     :314 90 05-06
Adres:Güçlükaya Mah.Savur Sok. No:1 Kat :4 Kaymakamlık Binası
 
     İlçe Sağlık Müdürlüğümüz 63 personel ile hizmet vermekte olup, Sağlık Bakanlığınca yürütülen görevleri ilçe düzeyinde yerine getirip, yapılan düzenlemelere uyumu denetleyip, gerekli müeyyideleri uygulamakla görevlidir. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Toplum Sağlığı Merkezi ile koordinasyon sağlayarak ve gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve sağlık düzeylerini yükseltmekten sorumludur.
  
   İlçemizde     63 Aile Sağlığı Merkezi,        
                         2 AÇSAP Merkezi                           5 Özel Dal Merkezi
                         1 Aile Planlaması Merkezi              2 Özel Poliklinik
                         1 Ketem Merkezi                            6 Diyaliz Merkezi
                         1 Evlilik Merkezi                             315 Eczane
                         2 Özel Hastane                              60 Özel Diş Hekimi Muayenesi
                         5 Tıp Merkezi                                  2 Hekim muayenehanesi
                         19 Özel Ağız Diş Sağlığı                  50 Optik Müessese
                             Polikliniği                                    1 Özel Sağlık Kabini bulunmaktadır.
 
 
YÜRÜTÜLEN PROJELER
Demir Gibi Türkiye Projesi Kapsamında 4ay- 1 Yaş arası tüm bebeklere ücretsiz demir preparatı dağıtımı ile 0-1 yaş tüm bebeklere ücretsiz D vitamini dağıtımı hekim kontrolleriyle gerçekleştirilmektedir.
Evlilik test ve danışmanlık hizmetleri kapsamında Toplum Sağlığı Merkezi ,  9 Nolu ve 15 Nolu Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezinde Akdeniz Anemisi, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz ,AİDS hastalıklarının erken tanısı için uygulanan evlilik test ve danışmanlık hizmetleri sürdürülmektedir. Talasemi sonuçları pozitif olan çiftlerimize ayrıntılı danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kişilere ulaşılamadığı takdirde evlerine gidilerek bilgilendirilmektedir.
Neonatal Tarama Programı Kapsamında Yeni doğan bebeklerimizden topuk kanı alınarak erken teşhisi önem taşıyan Fenilketonüri, Hipotiroidi, Biyotidinaz Eksikliği hastalıklarının taraması yapılmaktadır.
Kanser Tarama Programı kapsamında Ketem Merkezinde Rahim Ağzı Kanseri ve Meme Kanseri taramaları yapılmaktadır.  Kolon Kanseri taraması için ön çalışmalar sürmektedir.
Ruh Sağlığı Programı Kapsamında ağır ruhsal rahatsızlığı olan vatandaşların psikiyatri polikliniklerinde muayene ve tedavilerini yaptırmak gerekirse tedavileri için bölge hastanelerine nakil işlemleri gerçekleştirilmektedir.
İşyeri Hekimliği ve Çalışan Sağlığı Programı Kapsamında 31.12.2013 tarihine kadar toplam 595 işçi sayısı olan 3 işletme ile sözleşme imzalanmış ve işyeri hekimliği hizmeti verilmiştir.
Evde Sağlık Hizmetleri Programı kapsamında Yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetleri ev ortamında sunulmakta olup, Tıbbi bakım ve tedavileri uygulanmakta ,  eğitimleri sağlanmaktadır.26.08.2010-31.12.2013 tarihleri arasında toplam 3390 hasta evde sağlık hizmeti almıştır.
Doğrudan Gözetimli Tedavi Projesi Kapsamında uzun süre düzenli tedaviye ihtiyaç duyan verem hastalarının ilaçlarını en yakın sağlık biriminden bir yetkili gözetiminde günlük olarak alması amaçlanmakta olup , bu projenin sürdürülmesi amacıyla DGT birimi kurulmuştur. Bugüne kadar 377 hastanın tedavisi sonuçlanmıştır.
Çevre Sağlığı Programı Kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan 39 odak noktasından kimyasal ve bakteriyolojik analiz için su numunesi alınmakta ve günlük 10 noktadan bakiye klor ölçümü yapılmakta ayrıca içme ve kullanma suları ile ilgili şikayetler değerlendirilmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı Programı Kapsamında her eğitim ve öğretim yıllarında okullara gidilerek okul çocuklarına yönelik diş taramaları yapılmaktadır.
Tütün ve Zararlarını önlenmesi Programı kapsamında ilçemizdeki işletmelerde denetlemeler yapılmakta,  ihlal durumunda işletme ve kişilere idari para cezaları verilmektedir.
AYRICA engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğin sağlanması konusunda Kalite Birimi tarafından Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışmalar yapılmaktadır.
 
İlçemizde Kamu Hastaneler Kurumuna bağlı olarak çalışan 4 hastane , 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.
 
1-Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi                                                                         1-Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
2-Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi                                                                        2-Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
3-Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4- Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi